interní agendy

Efektivní nástroj pro sledování běžné provozní operativy

Interní Agendy jsou nástrojem pro sledování běžné provozní operativy, přímo nesouvisející s účetními a finančními evidencemi.

Jsou rozděleny do pěti samostatných celků, které jsou provázány s ostatními evidencemi IS KARAT.

Samostatným nástrojem je internetový Portál Interních Agend, který všechny zmíněné evidence spojuje a poskytuje aktuální pohled na konkrétní stav zpracování v rámci evidencí Interních Agend pro konkrétní přihlášenou osobu.

Docházka

Evidence docházky a její zpracování, absence, žádanky o dovolenou, sankce, manka, odměny.

Obsahuje samotnou evidenci docházky s možností datového napojení na vlastní nebo externí elektronický docházkový systém (čipové karty, Dallas klíče). Toto datové napojení představuje jednoduché a účelné, přitom však modifikovatelné využití funkcí pro automatizované zaznamenání příchodů, odchodů a přerušení práce. Evidence umožňuje plánování absencí, jejich schvalování, sledování skutečných absencí, dále žádanky o dovolenou a jejich schvalování. Součástí modulu Docházka je i evidence odměn, sankcí, způsobených mank a škod. Modul aktivně spolupracuje se mzdovými evidencemi, kterým může předávat informace nutné k výpočtu mezd včetně nároků na stravenky a výdeje ceninovou pokladnou s vypořádáním mzdovými srážkami.

dochazka

Úkoly a jejich plnění

Modul evidence a správy úkolů.

Modul je koncipován jako centralizovaná evidence pro vytváření úkolů, ať už pracovních či soukromých, delegování závazků z evidence úkolů plynoucích, sledování průběhu a plnění příslušných úkolů. Je možné využívat opakované úkoly, společné úkoly, funkce připomenutí, předávání, e-maily o nově zadaných úkolech, jejich stavu, sledování průběhu plnění, rozdělení dle kategorií, typů a priorit.

Na evidenci úkolů je možno dle konkrétního požadavku zákazníka napojit libovolné evidence IS KARAT a vytvářet tak úkoly vztahující se např. ke konkrétní faktuře, objednávce, partnerovi či skladové kartě.

Ukoly

porady

Evidence a sledování porad, jejich výsledků a vyplývajícich úkolů.

Porady Modul Porady je nástrojem pro centralizované organizování porad s evidencí konkrétních bodů porad s vazbou na účastníky, a to jak ke konkrétním bodům porady, tak k celým poradám. Logickým dopadem je vazba na evidenci úkolů, které z takto organizované porady mohou vzniknout. Součástí řešení je mailovací nástroj, který zajišťuje informovanost přizvaných účastníků porad.

porada

služební cesty

Evidence vozidel, rezervace vozidel, kniha jízd, cestovní příkazy a vyúčtování cestovních náhrad.

Modul Služební cesty je rozdělen do dvou částí:

Vlastní evidence vozidel, evidence povinné a doplňkové výbavy, plánované údržby a kontroly technické způsobilosti, sledování termínů a exspirací, knihy jízd (plněné automaticky z evidovaných cestovních příkazů nebo přímým ručním pořízením), čerpání PHM s možností importu dat z platebních a palivových karet, tisk karty vozidla, rezervace vozidel, schvalování jejich použití atd.

Druhou samostatnou větví je evidence cestovních příkazů včetně schvalování, následného zpracování a likvidace s možností ruční korekce, vyúčtování cestovních náhrad a souvisejících nákladů.

Kniha jizd

Operativní evidence svěřených prostředků

Evidence prostředků ke svěření a jejich pohyb, žádanky a obecné objednávky.

Operativní evidence svěřených prostředků představuje nástroj pro správu pracovních pomůcek a vybavení, a to i s možností vazby na skladové a majetkové evidence IS KARAT. Součástí řešení je jednoduchý nástroj pro vystavování žádanek a provozních objednávek na pracovní prostředky a pomůcky, obsahující také předávací a přebírací protokoly s možností záznamu doplňkových údajů či nároků na obnovu těchto prostředků s jejich schvalováním.

Evidence

portál interních agend

Webový portál pro správu všech modulů Interních agend.

Portál Interních agend umožňuje prostřednictvím internetového prohlížeče:

  • Sledování docházky a hlášení změn stavu docházky, prohlížení existujících a zadávání nových absencí, prohlížení existujících sankcí, mank a odměn.
  • Prohlížet a editovat již evidované úkoly, aktualizovat jejich stav, nebo zadávat úkoly nové.
  • Provádět rezervace vozidel, prohlížet, pořizovat a tisknout knihu jízd a cestovní příkazy.
  • Prohlížet aktuální stav svěřených prostředků a aktuálně evidovaných žádanek s možností vytvořit novou žádanku.

Všechny zobrazované záznamy jednotlivých evidencí, stejně jako všechny uvedené aktivity prováděné prostřednictvím Portálu Interních agend, se vztahují pouze k osobě, která se k portálu přihlásila a je držitelem příslušných uživatelských oprávnění.


Platform