Informační systém KARAT

Informační systém KARAT je moderní podnikový informační systém. Je určen pro řízení středních a velkých výrobních a obchodních společností a firem podnikajících v sektoru služeb. Navržen je tak, aby umožňoval nakonfigurovat jednotlivé oblasti v souladu s vaší organizační strukturou a plně se přizpůsobil procesům, které ve vaší společnosti probíhají. Progresivní technologie, modularita, uživatelská flexibilita a v neposlední řadě škálovatelnost – to jsou výhody, díky kterým je KARAT skutečně komplexním informačním systémem.

Moderní uživatelské rozhraní

Využívá nejmodernějších technologií a bylo vyvinuto společně se specialisty z ČVUT Praha a uživateli informačního systému KARAT. Uživatelé si mohou volit z několika alternativních grafických skinů. Pro tvorbu uživatelských dashboardů lze využít miniaplikaci Nástěnky, která obsahuje i živé miniaplikace se systémem automatických notifikací.

Mobilita

Plnohodnotný mobilní klient umožňuje práci s IS KARAT na mobilním telefonu nebo tabletu. Je dostupný pro platformy Android a iOS.

Soulad s legislativou

Samotný vývoj informačního systému KARAT je certifikován dle normy ČSN ISO 9001:2015 a je v souladu s účetní a daňovou legislativou České republiky a Slovenska. IS KARAT pravidelně prochází nezávislým auditem.

Technologie

Technologicky stojí aplikace na nejmodernějších nástrojích od společnosti Microsoft. Jako úložiště dat slouží výkonný MS SQL Server využívající transakčního zpracování dat. Aplikační server je vytvořen v prostředí .NET Framework a umožňuje distribuci výkonu na více HW zařízení. Pro tvorbu klientského prostředí je využit nový grafický systém Windows Presentation Foundation (WPF).

Modularita

Informační systém KARAT je navržený tak, aby se plně přizpůsobil procesům, které u zákazníka probíhají. Jednotlivé programové moduly je možné provozovat samostatně, nicméně síla IS KARAT je právě v detailně propracovaných vazbách mezi jednotlivými programovými moduly a programovými akcemi, které v konečném důsledku značně usnadňují a zefektivňují práci uživatelů.

Jednoduché úpravy funkčností

Díky integrovanému vývojovému prostředí KARAT Modeler lze provádět jakékoliv úpravy stávajících a vývojových funkčností přímo v prostředí zákazníka. V případě proškoleného správce můžete navíc KARAT Modeler plnohodnotně využívat i ve vlastní režii.

Komunikace s okolním světem

Aplikace ve standardu podporuje komunikaci s MS Office, externími on-line i off -line mobilními terminály a zařízeními pro sběr dat. Dále je integrována podpora řady formátů elektronických dokumentů, EDI komunikace, komunikace s portály veřejné správy, rozhraní RESTapi a další.