Internetový obchod ZAS SHOP

Spolehlivé řešení pro B2B a B2C obchod v IS KARAT

Řešení ZSHOP (internetový obchod ZASshop) společnosti ZAS Group s.r.o. umožnuje prezentaci zboží a společnosti, která jej provozuje a vytváří objednávky od koncových zákazníků přímo do evidencí IS KARAT. Jedná se o samostatný modul IS, který je přímou nadstavbou modulů Skladové jádro, Ceníky a Objednávky.

ZSHOP není možné provozovat bez IS KARAT, nicméně je možné použít databázi IS KARAT jako kmenovou databázi pro e-shop a následně exportovat data do jiných systémů.

Webová část modulu ZSHOP je napojena on-line na IS KARAT, není možné ji tedy provozovat bez ,,živého“ připojení k databázi IS KARAT.

ZSHOP je možné použít jak pro prodej koncovým zákazníkům tak i pro B2B, tedy prodej přes vlastní síť obchodních partnerů / dealerů.

Proti jedné databázi IS KARAT je možné provozovat libovolné množství webových aplikací ZSHOP, kdy platí, že každá taková aplikace (e-shop) je naprosto autonomní. Je tedy možné jedním e-shopem nabízet zboží koncovým uživatelům a druhým e-shopem stejné nebo jiné zboží s jinými parametry svým dealerům.

Základní charakteristika, popis řešení

Webová část modulu ZSHOP je programována technologií ASP, tedy provoz je omezen pouze na MS IIS. Pro spojení s DB IS KARAT používá vlastní komunikační kanál. Tato technologie umožňuje provozovat DB v lokální síti klienta a webové rozhraní např. na páteřní síti některého z poskytovatelů internetu. Pro optimalizaci rychlosti je podporován důmyslný způsob cacheování dotazů, který výrazně zvyšuje rychlost, přičemž jsou stále zachovány výhody on-line řešení.

 • Webová část (včetně velké části grafického uspořádání) je konfigurovatelná přímo z IS KARAT. Na straně webové aplikace se žádné speciální nastavení neprovádí (mimo prvotní instalaci).
 • Datový obsah e-shopu je postaven nad evidencí ceníků, tedy standardní evidenci IS KARAT. K detailnějšímu nastavení pak slouží podpůrné evidence přímo v modulu ZSHOP.
 • Pro základní členění produktů slouží standardní číselník skupin nomenklatur ze skladového jádra. V případě, kdy tento není možné použít (např. z důvodu jiného způsobu použití přímo pro IS Karat), disponuje modul ZSHOP vlastní evidencí skupin nomenklatur s obdobnou hierarchickou strukturou jako u standardních skupin. Těchto skupin může být neomezené množství a je možné je používat samostatně nebo v kombinaci se standardními skupinami. Pro doplňkové členění je k dispozici ještě číselník výrobců, který umožnuje i pohodlné filtrování přímo na webu.
 • ZSHOP nepoužívá standardní sklady IS KARAT přímo. Má vlastní evidenci skladů, která je svázána s evidencí skladů IS KARAT, tak aby bylo možno tyto sklady volitelně kombinovat.

Dle konfigurace je pak možno informace o skladech zobrazovat či nikoli. Na webu je pak k dispozici i doplňkové členění produktů (atributy). Možností nastavení práce s atributy je víc. Web umožňuje použití veškerých možnosti atributů tak, jak je zná IS KARAT.

další funkčnosti

Mimo standardní vlastnosti internetového obchodu jako je košík, fulltextové vyhledávání, vytváření objednávek / nabídek / poptávek, detailní pohledy na zboží, zásoby, atd., je v e-shopu implementována celá řada dalších funkčností, např.:

 • Podpora SEO odkazů.
 • Automatické načítání obrázků a dokumentů z příloh IS KARAT a jejich transformace pro web.
 • Již hotové jazykové mutace (slovenština, angličtina, němčina, polština, maďarština, rumunština, slovinština) s možností jednoduchého vytvoření dalších mutací a to včetně nástroje, který automaticky načítá data z IS dle zvolené mutace bez nutnosti pořizovat data duplicitně (využití standardních jazykových variant IS KARAT). To vše s možností automatického rozpoznání jazyka uživatele dle IP adresy.
 • Našeptávač.
 • Porovnání zboží.
 • Reklamace (s napojením přímo na modul Reklamace v IS KARAT).
 • Oblíbené položky.
 • Počítadla přístupů.
 • Napojení na Google Analytics.
 • Tvorba uživatelského menu.
 • Tvorba uživatelských rozcestníků.
 • Statistiky zákazníků.
 • Konfigurace prostředí pro každého uživatele.
 • Jednoduchý redakční systém napojený přímo na IS KARAT.
 • Neomezený počet rozličných anket, hlasování, žebříčků.
 • Možnost definovat různé výhodné akce (bazar, výprodej, novinky, sestavy, ...).
 • Prohlížení již vytvořených objednávek (tyto za splnění určitých podmínek i editovat), dodacích listů, faktur, obratů, kreditu, atd. …
 • Vlastní evidence uživatelů, kdy je možné nastavit přístupy individuálně do různých e-shopu s možností propojení uživatele a obchodního partnera.
 • Bonusový program, uživatelsky konfigurovatelný v IS KARAT pro každý e-shop samostatně a to až pro každou položku samostatně.
 • Automatické generování souvisejících položek typu doprava, balení atd. s jednoduchou možností definovat na firemní úrovni vlastní algoritmy výpočtu.
 • Uživatelské hodnocení zboží.
 • Diskusní fórum.
 • Možnost doplnit každou položku o strukturované parametry / vlastnosti s možností jejich následného porovnávaní, třídění atd., nad rámec standardního členění přes atributy.
 • Definice vlastních e-mailových šablon pro komunikaci s koncovým zákazníkem.
 • Nástroj pro administraci cache a našeptávače.
 • Nástroj pro uživatelské vytváření tiskových reportů (např. objednávek) pomocí XSLT šablon. Zobrazování dokladu v PDF tak, jak je generuje přímo IS KARAT.
 • CAPTCHA

Mimo tyto výše uvedené funkce je dále podporována ze strany IS KARAT téměř plná otevřenost. Přímo v evidencích IS KARAT je možno tvořit vlastní HTML stránky (s možností využití předprogramovaných funkčností), které se automaticky začlení do struktury webu, nebo je možné, umístit je libovolně. firemní export katalogu produktů pro vyhledávací servery (zbozí.cz, heureka.cz, …)

Seznam

Hlavní přínosy pro zákazníka/uživatele

 • Možnost prezentace vlastní společnosti.
 • Možnost velmi detailní prezentace produktů.
 • Rozšíření portfolia potenciálních zákazníků (např. i z jiných regionů, států, …).
 • Rozšíření portfolia poskytovaných služeb pro zákazníky.
 • On-line příjem objednávek.
 • Efektivní zpracování dat s minimálními nároky na obsluhu.
Gift